M Vest Energy godkjent som nytt oljeselskap

M Vest Energy ble i dag, 19.12. 2016, kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel. Høyt kvalifiserte ansatte og eiere med industriell kompetanse danner grunnlaget for godkjenningen. Avtalen om kjøp av den norske delen av Atlantic Petroleum ble annonsert 8. mars i år. Det er imidlertid først som et godkjent, kvalifisert oljeselskap at M Vest Energy kan […]

Les mer