M Vest Energy blir medlem i OFFB

M Vest Energy har startet prosessen med å bli prekvalifisert som operatør på norsk sokkel. Dette gjøres som et naturlig ledd i strategien til selskapet. I den forbindelse har selskapet besluttet å bli medlem i organisasjonen Operatørenes forening for beredskap (OFFB). OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk […]

Les mer