Jon Ivar Rykkelid

Petroelumsingeniør

Jon Ivar Rykkelid er petroleumsingeniør i M Vest Energy AS. Han har 18 års erfaring fra oljeindustrien og har jobbet tett på utvikling av teknologier som havbunnsseismikk og elektromagnetisme (EM) i forbindelse med petroleumsleting. I tillegg til solid teknologisk kompetanse, besitter Rykkelid både offshore- og internasjonal erfaring. Han har også flere års erfaring som gruppeleder med ansvar for utvikling, anvendelse og prosessering av EM-data i et oljeselskap.

Rykkelid er utdannet ved NTH/NTNU i Trondheim og er sivilingeniør (MSc) i Elektronikk (akustikk).

< Tilbake