– Starten på en ny æra for M Vest Energy

Bilde: Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: OED/Scanpix Det ble fullt hus for M Vest Energy  i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018) da Olje- og Energidepartementet tildelte bergensselskapet andeler i fire nye utvinningslisenser.   M Vest Energy ble tildelt 10 prosent i PL 1019 i Vøringbassenget i Norskehavet, 10 prosent i PL 959B vest for Kristiansund […]

Les mer

M Vest Energy blir medlem i OFFB

M Vest Energy har startet prosessen med å bli prekvalifisert som operatør på norsk sokkel. Dette gjøres som et naturlig ledd i strategien til selskapet. I den forbindelse har selskapet besluttet å bli medlem i organisasjonen Operatørenes forening for beredskap (OFFB). OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk […]

Les mer

Spennende lisens til M Vest Energy

M Vest Energy er strålende fornøyd med å få tildelt ti prosent andel i letelisensen PL 959 i Norskehavet. – En veldig spennende adresse vest for Kristiansund som har potensial til å inneholde store ressurser, sier administrerende direktør Jonny Hesthammer. 17. juni tildelte Olje og Energidepartementet ut 12 utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde. Utdelingen sammenfalt med […]

Les mer

Fullført transaksjon

Transaksjonen mellom selger P/F Atlantic Petroleum og M Vest Energy AS om innmaten i Atlantic Petroleum Norge ble fullført i dag 20.1.2017. M Vest Energy overtar lisenser, ansatte, IT-systemer, seismikk og en kontantbeholdning etter transaksjonen og viderefører leteprogrammer og øvrig aktivitet i det tidligere Atlantic Petroleum Norge AS. – Det har vært en ryddig prosess […]

Les mer

M Vest Energy øker i PL 528

M Vest Energy har gjennomført en swap med Point Recourses om bytte av eierandeler i to letelisenser, som er gjort gjeldende fra 20.01.2017. M Vest Energys eierandel på 15% i PL659 (Barentshavet) er byttet mot ti – 10 – prosent i PL528 (Norskehavet), hvor selskapets andel nå er 19%. – Denne handelen passer M Vest […]

Les mer

M Vest tildelt lisens i TFO 2016

En måned etter M Vest mottok sin godkjenning som lisenshaver på norsk sokkel, har selskapet fått tildelt sin første lisens. – Svært gledelig, og et bevis for at vi av myndighetene blir ansett som fullt ut faglig og finansielt skikket til å delta i nye lisenser, sier COO i M Vest Energy, Aris Stefatos. – […]

Les mer

M Vest Energy godkjent som nytt oljeselskap

M Vest Energy ble i dag, 19.12. 2016, kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel. Høyt kvalifiserte ansatte og eiere med industriell kompetanse danner grunnlaget for godkjenningen. Avtalen om kjøp av den norske delen av Atlantic Petroleum ble annonsert 8. mars i år. Det er imidlertid først som et godkjent, kvalifisert oljeselskap at M Vest Energy kan […]

Les mer