PL1019

Operatør:

Equinor Energy AS

Lokasjon:

Blokkene 6704/12, 6705/10

Status:

Leting

Rettighetshavere:
Equinor Energy Norway AS 50%
OMV (Norge) AS 20 %
Wintershall Norge AS 20 %
M Vest Energy AS 10 %