PL971

Operatør:

Equinor Energy AS

Lokasjon:

Blokkene 8/3,6, 9/1,4

Status:

Leting

Rettighetshavere:
Equinor Energy Norway AS 70 %
M Vest Energy AS 30 %