Organisasjon

Ledelse

administrerende direktør

direktør for forretningsutvikling og leting

Ansatte

finansiell controller

senior geofysiker/petrofysiker

senior geofysiker

petroelumsingeniør

reservoaringeniør/HMS