Organisasjon

Ledelse

Administrerende Direktør

Direktør for Forretningsutvikling og Leting

Ansatte

Prosjektleder

IKT-ansvarlig

Prosjektleder

Senioringeniør

Drilling Manager

Finansiell Controller

Senior Geofysiker/Petrofysiker

Senior Geofysiker

Petroelumsingeniør

Reservoaringeniør/HMS