Organisasjon

Ledelse

Administrerende Direktør

Direktør for Forretningsutvikling og Leting

Ansatte

Senior Boreingeniør

IKT-ansvarlig

Prosjektleder

Senioringeniør

Finansiell Controller

Senior Geofysiker/Petrofysiker

Senior Geofysiker

Petroelumsingeniør

QHSE Leder/Senior Petroleumsingeniør