Jonas Aas Torland

Senior Geolog

Jonas Aas Torland er senior geolog i M Vest Energy AS. Han har 9 års erfaring fra oljeindustrien med spesialfelt innen prosjektledelse og leting. Han har bred erfaring fra både geologiske og geofysiske prosjekter fra store deler av norsk sokkel og har tidligere arbeidet i oljeselskapene Rocksource og Pure samt som konsulent innenfor prosjektledelse. Torland er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen (M.Sc).

< Tilbake