Jonny Hesthammer

Administrerende Direktør

Jonny Hesthammer er administrerende direktør og styremedlem i M Vest Energy AS.  Han har mer enn 25 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Hesthammer i mange år hatt et engasjement som professor i geologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen hvor han har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Hesthammer er utdannet geolog/geofysiker fra Bergen (B.Sc. og PhD) og Vancouver (M.Sc.).

< Tilbake