Stein Kjetil Helle

Senior Geolog

Stein Kjetil Helle er senior geolog i M Vest Energy AS. Han har 15 års erfaring fra oljeindustrien med spesialfelt innen leting på norsk sokkel. Han har bred erfaring som geolog, og har tidligere arbeidet som konsulent i oljeindustrien og innen landbasert geologi, samt med undervisning og forskning innen akademia. Helle er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen (M.Sc. og PhD).

< Tilbake