PL959 & 959B

Operatør:
Lokasjon:
Status:
Rettighetshavere:
Equinor Energy AS 50%
Spirit Energy Norway AS 20%
Petoro AS 20%
M Vest Energy AS 10%

PL 959 ble tildelt i 24. konsesjonsrunde den 18. juni 2018. Området har tidligere vært svært lite utforsket, og lisensen inneholder svært store strukturer med høyt potensial på flere geologiske nivå. Lisensen dekker fem blokker, og området er hele 2177 km2.

I tilknytning til lisensener det også identifsert svært interessant prospektivitet som det jobbes med opp mot kommende konsesjonsrunder.