Ivar Aasen

Ivar Aasen feltet er lokalisert i nordlige Nordsjøen, like nord for Edvard Grieg Feltet og nordvest for Johan Sverdrup feltet. Vanndypet er 110 m, og olje og gass har blitt produsert siden 2016 fra fra flere ulike sandsteinsreservoarer av Jura alder.

Feltet består av Ivar Aasen funnet, samt det mindre funnet West Cable. Oljen og gassen transporteres til Edvard Grieg installasjonen for prosessering, før oljen transporteres i rørledninger til Sture terminalen. Gassen transporteres til SAGE rørledningsystemet på britisk sektor.

Ivar Aasen forretningsområde består av lisensene PL 457 BS, PL 338 BS, PL 242 og PL 001 B. Rettighetshaverne er operatør Aker BP (, 34.7862 %), og partnere Equinor Energy AS (41.4730 %), Spirit Energy Norway AS (12.3173 %), Wintershall Dea Norge AS (6.4615 %), Lundin Energy Norway AS (1.3850 %), OKEA ASA (2.777 %) og M Vest Energy 0.8%.

operatør

OPERATOR:
Aker BP

lokasjon

LOCATION:

Status

STATUS:
Production

Rettighetshavere

LICENSEES:
Aker BP 34.7862%
Equinor Energy AS 41.4730%
Spirit Energy Norway AS 12.3173%
Wintershall Dea Norge AS 6.4615%
Lundin Energy Norway AS 1.3850%
OKEA ASA 2.777%
M Vest Energy AS 0.8%

Portfolio

EXPLORATION
DEVELOPMENT AND PRODUCTION
PIPELINES
Polarled
bolger-og-fugler