Vi leverer bærekraftig verdiskaping gjennom kunnskap og teknologi

Om M Vest Energy

M Vest Energy AS ble etablert i 2015. I mars 2016 kjøpte ledelsen i selskapet sammen med investorene Trond Mohn og Lars Moldestad innholdet i Atlantic Petroleum Norge AS.

I desember 2016 ble M Vest Energy kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel. På sikt er selskapets mål å være et fullverdig energiselskap som har inntekter fra produksjon, som kanaliseres inn mot videre leting og utvikling.

Gjennom innovasjon og spisskompetanse skal M Vest Energy bygge et energiselskap som kan manøvrere hurtig og smart i et farvann dominert av giganter.

platform-og-rigg-sett-ovenfra

Lisenser

Den norske kontinentalsokkelen (NCS) gir en svært attraktiv region å operere i med betydelig gjenværende letepotensial, stabilt driftsmiljø og et skatteregime som er spesielt attraktivt for letevirksomhet. Nær 6 milliarder fat oljeekvivalenter (foe) har blitt oppdaget i Norge i løpet av de siste 5 årene, og Oljedirektoratet (OD) har i 2013 økt sin estimering av uoppdagede ressurser på norsk sokkel med 15% til en tilnærmet total på 17 milliarder boe.

Kontakt oss

Send oss en henvendelse, så kommer vi tilbake til deg.

platform-sett-ovenfra

Starten på en ny æra

Det ble fullt hus for M Vest Energy  i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018) da Olje- og Energidepartementet tildelte bergensselskapet andeler i fire nye utvinningslisenser.

M Vest Energy ble tildelt 10 prosent i PL 1019 i Vøringbassenget i Norskehavet, 10 prosent i PL 959B vest for Kristiansund samt 30 prosent i nabolisensene PL 971 og PL 972 (Vette) sør i Nordsjøen. Særlig utgjør sistnevnte lisens et tidsskille for M Vest Energy.

Les hele artikkelen