Lisens PL971

operatør

Operatør:
Equinor Energy AS

lokasjon

Lokasjon:
Blokkene 8/3,6, 9/1,4

Status

Status:
Leting

Rettighetshavere

Rettighetshavere:
Equinor Energy Norway AS 70%
M Vest Energy AS 30%