License PL1116

Lisensen er lokalisert på Haltenterrassen like sør for Mikkel feltet og omfatter deler av blokkene 6407/5 og 6. Lisensen inneholder en rekke prospekter i tillegg til det allerede påviste Cortina funnet (6507/5-2 S). Cortinabrønnen ble boret i 2011 og påviste gass/kondensat i sandsteiner av midt Jura så vel som av øvre Jura alder. I arbeidet fremover vil lisenspartnerne fokusere på å undersøke tilgrensende prospektivitet, samt å undersøke om det kan være økonomi i å bygge ut allerede påviste volumer. Partnerskapet består av OKEA (60%, operatør) og M Vest Energy (40%).

operatør

OPERATOR:
OKEA AS

lokasjon

LOCATION:
Block 6407/5, 6407/6

Status

STATUS:
Exploration

Rettighetshavere

LICENSEES:
OKEA ASA 60%
M Vest Energy AS 40%

Portfolio

EXPLORATION
DEVELOPMENT AND PRODUCTION
PIPELINES
Polarled
bolger-og-fugler