Polarled

Polarled er en 492 km lang gasstransportrørledning som går fra Aasta Hansteen feltet i Vøringbassinget til Nyhamna. Rørledningen har vært i drift siden 2018, og per i dag er det gass fra Aasta Hansteen feltet som transporteres gjennom rørledningen. Polarled har i alt seks tilkoblingspunkt og Dvalin er det neste feltet som vil transportere sin gass via denne innstallasjonen når det kommer i produksjon. M Vest Energy har en eierinteresse på 5% i Polarled.

operatør

OPERATOR:
Gassco AS

lokasjon

LOCATION:
Norwegian Sea

Status

STATUS:
Operating

Rettighetshavere

LICENSEES:
Equinor Energy AS 37,076%
Cape Omega AS 28,271%
Sval Energi AS 13,255%
Petoro AS 11,946%
M Vest Energy AS 5%
ConocoPhillips Skandinavia AS 4,452%

Portfolio

EXPLORATION
DEVELOPMENT AND PRODUCTION
PIPELINES
Polarled
bolger-og-fugler