Om M Vest Energy

M Vest Energy består av 11 dedikerte kolleger med lang og variert bakgrunn innen olje- og gassindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap er M Vest Energy et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt oljeselskap.

Bakgrunn

Historien om M Vest Energy går tilbake til 2011 da Jonny Hesthammer, sammen med blant annet nåværende kollegaer Susanne Sperrevik og Aris Stefatos, etablerte oljeselskapet Emergy Exploration. Selskapet ble prekvalifisert som lisensdeltaker på norsk sokkel i 2012, samtidig som det ble kjøpt opp av det færøyske selskapet Atlantic Petroleum. Atlantic Petroleum Norge AS hadde frem til 2016 ansvaret for selskapets aktiviteter på norsk sokkel, og fokuserte hovedsakelig på letelisenser og utvikling av disse.

I mars 2016 ble selskapets aktiva og ansatte kjøpt av M Vest Energy AS, et selskap eid av ledelsen i Atlantic Petroleum Norge sammen med M Vest AS (Trond Mohn og Lars Moldestad). Det nye oljeselskapet ble i desember 2016 godkjent som lisenshaver på norsk sokkel, og i januar 2017 ble M Vest Energy tildelt sin første lisens av Olje- og Energidepartementet i tildelingsrunden TFO 2016.

Strategi

Strategien er å optimere og utvikle den eksisterende porteføljen innenfor tilgjengelige rammer. Ledelsen i selskapet arbeider også aktivt for å avdekke de nye muligheter som oppstår som følge av store endringer i sektoren. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Parallelt med forvaltningen av selskapets lisenser, fokuserer M Vest Energy sterkt på å ligge i forkant av teknologiutvikling, med særlig fokus på muligheter som ligger i anvendelse av digital teknologi

 

Kjerneverdier

Åpen, offensiv, nyskapende.