Lisens PL1130

Lisens PL1130 er lokalisert på Nykhøyden i Vøringbassenget, like nord for Aasta Hansteen feltet og omfatter deler av blokkene 6707/8,9,11 og 12. Prospektiviteten er hovedsakelig identifisert i Krittsandsteiner, tilsvarende de man produserer fra i Aasta Hansteen feltet. I tillegg er det identifisert muligheter både i yngre og eldre reservoarsoner. Lisensen ligger i en typisk gassprovins og gitt et fremtidig funn er Polarled en naturlig kandidat for gasstransport. Vøringbassenget har lenge vært et fokusområde for M Vest Energy og sitter blant annet med 25% i nabolisensen PL 528/528 B der Ivory funnet blir vurdert for utbygging. M Vest Energy har også 5% i Polarled rørledningen.

operatør

OPERATØR:
Inpex Norge AS

lokasjon

LOKASJON:
Blokk 6707/8, 6707/9, 6707/11 & 6707/12

Status

STATUS:
Leting

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
INPEX Norge AS 60%
Wintershall DEA AS 20%
M Vest Energy AS 20%

Portefølje

bolger-og-fugler