Om M Vest Energy

M Vest Energy består av 15 dedikerte kolleger med lang og variert bakgrunn innen olje- og gassindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap er M Vest Energy et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt energiselskap.

bat-og-platform

Bakgrunn

Historien om M Vest Energy går tilbake til 2011 da Jonny Hesthammer, sammen med blant annet nåværende kollegaer Susanne Sperrevik og Aris Stefatos, etablerte oljeselskapet Emergy Exploration. Selskapet ble prekvalifisert som lisensdeltaker på norsk sokkel i 2012, samtidig som det ble kjøpt opp av det færøyske selskapet Atlantic Petroleum. Atlantic Petroleum Norge AS hadde frem til 2016 ansvaret for selskapets aktiviteter på norsk sokkel, og fokuserte hovedsakelig på letelisenser og utvikling av disse.

I mars 2016 ble selskapets aktiva og ansatte kjøpt av M Vest Energy AS, et selskap eid av ledelsen i Atlantic Petroleum Norge sammen med M Vest AS (Trond Mohn og Lars Moldestad). Det nye energiselskapet ble i desember 2016 godkjent som lisenshaver på norsk sokkel, og i januar 2017 ble M Vest Energy tildelt sin første lisens av Olje- og Energidepartementet i tildelingsrunden TFO 2016.

ror-og-sjo

Strategi

Strategien er å optimere og utvikle den eksisterende porteføljen innenfor tilgjengelige rammer. Ledelsen i selskapet arbeider også aktivt for å avdekke de nye muligheter som oppstår som følge av store endringer i sektoren. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Parallelt med forvaltningen av selskapets lisenser, fokuserer M Vest Energy sterkt på å ligge i forkant av teknologiutvikling, med særlig fokus på muligheter som ligger i anvendelse av digital teknologi.

Selskapet skal drive sin virksomhet på en måte som minimerer fotavtrykk på klima og miljø, og skal spesifikt ligge i forkant når det gjelder reduksjon av utslipp til luft og vann. ESG skal være sentralt i den daglige virksomhet.

Kjerneverdier

Åpen, offensiv, nyskapende, bærekraftig.

helekopter-pa-plattform

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en bærebjelke i M Vest Energys virksomhet. Vi jobber hver dag for å maksimere M Vest Energys samfunnsøkonomiske bidrag, gjennom å skape arbeidsplasser, bidra til nyvinning og en bærekraftig verdiskaping. Selskapet skal bidra konstruktivt i samfunnsdebatten knyttet til det grønne skiftet.

Vi etterlever rettferdig konkurranse, transparente prosesser og fokus på god oppførsel i alle deler av vår virksomhet.

platform-i-solnedgang