Lisens PL959 & 959B

PL 959 ble tildelt i 24. konsesjonsrunde den 18. juni 2018. Området har tidligere vært svært lite utforsket, og lisensen inneholder svært store strukturer med høyt potensial på flere geologiske nivå. Lisensen dekker fem blokker, og området er hele 2177 km2. I tilknytning til lisensen er det også identifsert svært interessant prospektivitet som det jobbes med opp mot kommende konsesjonsrunder.

operatør

OPERATØR:
Equinor Energy AS

lokasjon

LOKASJON:
Blokk 6503/8, 6503/11, 6503/12, 6504/10 og 6504/11 (PL959) & 6404/1,2, 6503/9 (PL959B)

Status

STATUS:
Tildelt 24. konsesjonsrunde, TFO 2018 (PL959B)

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
Equinor Energy AS 50%
Spirit Energy Norway AS 20%
Petoro AS 20%
M Vest Energy AS 10%