Polarled

I juni 2020 kjøpte M Vest Energy AS en 5% eierandel i gassrørledningen Polarled. Kjøpet ble godkjent av Finansdepartementet i august 2020, og av Olje- og energidepartementet i november 2020.

operatør

OPERATØR:
Gassco AS

lokasjon

LOKASJON:
Norskehavet

Status

STATUS:
Opererer

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
Equinor Energy AS 37,076%
Cape Omega AS 28,271%
Sval Energi AS 13,255%
Petoro AS 11,946%
M Vest Energy AS 5%
ConocoPhillips Skandinavia AS 4,452%