Portefølje

Den norske kontinentalsokkelen (NCS) er en svært attraktiv region å operere i med betydelig gjenværende letepotensial, stabilt driftsmiljø og et skatteregime som er spesielt attraktivt for letevirksomhet. Nær 6 milliarder fat oljeekvivalenter (foe) har blitt oppdaget i Norge i løpet av de siste 5 årene, og Oljedirektoratet (OD) har i 2013 økt sin estimering av uoppdagede ressurser på norsk sokkel med 15% til en tilnærmet total på 17 milliarder boe. Se alle lisenser under:

rorsystem-platform

Portefølje

utsikt--fra-bat-til-platform