Draugen & Hasselmus

Draugen feltet er lokalisert i den sørlige delen av Norskehavet, på 250 m vanndyp. Feltet har vært i produksjon siden 1993, og produserer fra både platformbrønner og via havbunnsrammer. Produksjonen er lett olje fra sandsteinsreservoarer av Jura alder, nærmere bestemt Rogn og Garn formasjonene. Reservoarene ligger på ca 1600 m dyp, og reservorakvaliteten er meget god.

Per i dag produseres det kun olje fra Draugen feltet, men fra høsten 2023 skal Hasselmusfunnet  knyttes mot Draugenplattformen. Dette vil gi gasseksport fra Draugen I årene fremover.

Draugenfeltet består av lisensene PL 093/C/D/F og PL 176, mens Hasselmus eies av PL 093 og PL 158. Parnerskapene er samkjørte med hensyn til eierinteresser og OKEA ASA er operatør (44.56 %) med partnere Petoro AS (47.88 %) og M Vest Energy AS (7.56%)

operatør

OPERATØR:
Okea ASA

lokasjon

LOKASJON:

Blokk 6407/8, 6407/9 & 6407/12

Status

STATUS:
Produksjon

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
OKEA ASA 44.56 %
Petoro AS 47.88%
M Vest Energy AS 7.56%

Portefølje

bolger-og-fugler