Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en bærebjelke i M Vest Energys virksomhet. Vi jobber hver dag for å maksimere M Vest Energys samfunnsøkonomiske bidrag, gjennom å skape arbeidsplasser, bidra til nyvinning og en bærekraftig verdiskaping.

Vi etterlever rettferdig konkurranse, transparente prosesser og fokus på god oppførsel i alle deler av vår virksomhet.

platform-i-solnedgang