UHGP og EGOP

Rørledningene UHGP og EGOP
Utsira High Gas Pipeline (UHGP) og Edvard Grieg Oil Pipeline (EGOP) utgjør en del av transportsystemet for gass og olje fra Edvard Grieg og Ivar Aasen feltene. M Vest Energy har en liten eierandel i hver av disse rørledningene, nærmere bestemt 1.2092% i EGOP, og 1.8138% i UHGP.

operatør
lokasjon
Status
Rettighetshavere

Portefølje

bolger-og-fugler