Lisens PL1161

Lisensen som ble tildelt i TFO 2021 er lokalisert på Haltenterrassen like sørøst for Mikkelfeltet og nord for Draugenfeltet. Lisensen omfatter del av blokkene 6407/ 6, og inneholder prospektivitet av Jura alder. I arbeidet fremover vil det settes søkelys på å kartlegge lisensen med geologisk og geofysisk arbeid. Partnerskapet i PL 1161 er identisk med partnerskapet i nabolisensen PL 1116, og arbeidet vil sees i sammenheng med denne. Partnerskapet består av OKEA (60%, operatør) og M Vest Energy (40%).

operatør

OPERATØR:
OKEA AS

lokasjon

LOKASJON:
Blokk 6407/6

Status

STATUS:
Leting

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
OKEA ASA 60%
M Vest Energy AS 40%

Portefølje

bolger-og-fugler