Lisens PL1156

Lisens PL1156 som ble tildelt i TFO 2021 er lokalisert på Frøyahøyden i Norskehavet, like sør for Draugenfeltet, og omfatter del av blokk 6407/11. Prospektiviteten er av Jura alder, tilsvarende de man produserer fra i Draugenfeltet. I arbeidet fremover vil partnerskapet gjennomføre geologisk og geofysisk arbeid for å kartlegge prospektiviteten, anskaffe moderne 3D seismikk, samt undersøke om det er hensiktsmessig å kartlegge lisensen med elektromagnetiske data.
Partnerskapet består av OKEA (40%, operatør), Equinor (40%) og M Vest Energy (20%).

operatør

OPERATØR:
OKEA AS

lokasjon

LOKASJON:
Blokk 6407/11

Status

STATUS:
Leting

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
OKEA ASA 60%
Equinor ASA 40%
M Vest Energy AS 40%

Portefølje

      LETING
      UTBYGGING OG PRODUKSJON
      RØRLEDNINGER
Polarled
bolger-og-fugler