Brage

Bragefeltet ligger i nordlige Nordsjøen på 140 m vanndyp, noen få kilometer øst for Oseberg feltet. Feltet startet opp I 1993, og produserer fra flere ulike sandsteinsreservoarer av Jura alder. Oljen fraktes via Oseberg Transport System til Stureterminalen, og gassen transporteres i rørledninger til Statpipe.

Brage forretningsområde består av utvinningstillatelsene PL 055/B/D og PL 185 og Wintershall Dea Norge AS er operatør med en eierandel på 35.2 %. De andre partnerne er Lime Petroleum AS (33.8434 %), DNO Norge AS (14.2567 %), Vår Energi AS (12.2575 %) og M Vest Energy med 4.4424%.

operatør

OPERATØR:
Wintershall DEA Norge AS

lokasjon

LOKASJON:
Blokk 30/6, 31/4 & 31/7

Status

STATUS:
Produksjon

Rettighetshavere

RETTIGHETSHAVERE:
Wintershall Dea 35.2%
Lime Petroleum 33.8434%
Vår Energi 12.2575%
M Vest Energy 4.4424%

Portefølje

bolger-og-fugler