Organisasjon

M Vest Energy består av 14 dedikerte kolleger med lang og variert bakgrunn innen olje- og gassindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap er M Vest Energy et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt oljeselskap. Se alle våre medarbeidere under.

platform-og-taubater

Ledelse

Jonny-dim

Jonny Hesthammer

Administrerende Direktør

Jonny Hesthammer er administrerende direktør og styremedlem i M Vest Energy AS.  Han har mer enn 30 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Hesthammer i mange år hatt et engasjement som professor i geologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen hvor han har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Han er opptatt av natur og klima, og har skrevet en rekke kronikker om oljeindustriens rolle i det grønne skiftet. Hesthammer er utdannet geolog/geofysiker fra Bergen (B.Sc. og PhD) og Vancouver (M.Sc.).

Susanne-dim

Susanne Møgster Sperrevik

Direktør for Forretningsutvikling og Leting

Susanne Møgster Sperrevik har mer enn 20 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte og bygge opp flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Sperrevik i mange år vært ansatt i operatørselskaper som Norsk Hydro, Statoil og Rocksource. Hun har også publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Sperrevik er utdannet geolog fra Bergen (Cand. Scient og Dr. Scient) og har i tillegg tatt videreutdanning hos BI/NHH i ledelse og styrearbeid.

Fil_000

Christian Tveit

Finansdirektør

Christian Tveit er finansdirektør i M Vest Energy AS og har over 15 års erfaring innen regnskap og skatt. Han var med på eiersiden da selskapet han jobbet for ble kjøpt opp av PricewaterhouseCoopers i 2012.

Christian har jobbet med regnskap og skatt i oljeindustrien siden 2015. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI med fordypning i finans, samt en MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Ansatte

ToreKlausen

Tore Grane Klausen

Seniorgeolog

Tore Grane Klausen er seniorgeolog i M Vest Energy AS. Han har 12 års erfaring fra oljeindustrien med spesialfelt innen sedimentologi og leting. Parallelt med industrisponset forskningsarbeid ved Universitetet i Bergen har han bygget bred erfaring fra store deler av norsk sokkel og har tidligere arbeidet i oljeselskapene Equinor (StatoilHydro) og Petrolia Noco, i tillegg til en rekke konsulentoppdrag for Tullow Oil Norge (Spring), DNO (Origo Exploration) og Vår Energi (Eni). Klausen er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen (M.Sc og PhD).

Morten Nilsen

Morten Nilsen

IKT-ansvarlig

Morten Nilsen er IKT- og administrativt ansvarlig i M Vest Energy AS. Han har lang og bred erfaring fra en rekke forskjellige bransjer, både som konsulent og som ansatt.

Alexandre

Alexandre Verechtchaguine

Senior Geofysiker

Alexandre Verechtchaguine (Alexander Vereshagin) er senior geofysiker og ansvarlig for EM-prosjekter og dataanalyse. Han har mer enn 15 års erfaring som fysiker/geofysiker med over 10 års erfaring i oljebransjen. Alexandre har jobbet med de fleste aspekter innen CSEM-teknologi, helt siden teknologien først ble utprøvd og testet. Han har jobbet på prosjekter med store operasjoner, som Statoil, Shell, Repsol, Centrica, Total, blant flere.

Alexandre har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen geofysikk, matematikk og partikkelfysikk. Verechtchaguine har en M.Sv i fysikk (æresgrad) fra St. Petersburg State University i Russland, og en doktorgrad i partikkelfysikk fra Universitetet i Bergen.

Steinkjetil-dim

Stein Kjetil Helle

Seniorgeolog

Stein Kjetil Helle er seniorgeolog i M Vest Energy AS. Han har 15 års erfaring fra oljeindustrien med spesialfelt innen leting på norsk sokkel. Han har bred erfaring som geolog og har tidligere arbeidet som konsulent i oljeindustrien og innen landbasert geologi samt undervisning og forskning innen akademia. Helle er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen (M.Sc. og PhD).

LarsKristian

Lars Kristian Strønen

Staff Geophysicist

Lars Kristian har 36 års erfaring fra diverse oljeselskaper, og fra ulike posisjoner innen leting og produksjon både nasjonalt og internasjonalt. Strønen har blant annet fungert som leder for geologi- og geofysikkavdelingen til Statoils Gullfaks Produksjonsenhet, der han i flere år også var prosjektleder for implementering av seismisk reservoarmonitirering. Strønen har en Cand. Real grad i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Åse

Åse Skålnes Strømme

QHSE Leder/Senior Petroleumsingeniør

Strømme har nærmere 20 års erfaring fra oljeindustrien, hovedsakelig fra Hydro og Statoil.

Hun har erfaring fra ulike stillinger innenfor feltutvikling og produksjon, blant annet som undergrunnsleder for feltutbyggingprosjekt. Åse er utdannet geolog fra universitet i Oslo (B.Sc) og Bergen (M.Sc).

Eksterne

IMG_1667

Stein E. Giljarhus

Boreleder

Stein er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sikre og effektive boreoperasjoner i M Vest Energy. Han har mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassindustrien, og har foruten lang erfaring fra norsk sokkel. Stein har deltatt og ledet boreaktiviter i flere Asiatiske land, såvel som flere land i Midtøsten, Afrika, Latin-Amerika og Kanada. Han var bl.a. VP Operations i Transocean og CEO i Sevan Drilling, Neptune Marine Pte Ltd. og AGR Group, hvor han også var med-gründer. I senere tid har han vært involvert i feltutbygginger i Nordsjøen, bl.a. i rollen som Contracts Advisor i Repsol. Stein har BSc i Petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

IMG_1668

Sigve Lothe

Senioringeniør

Lothe har mer enn 15 års erfaring fra norsk sokkel og offshore internasjonalt. Han har hatt flere stillinger i olje- og gassindustrien som vedlikeholdsingeniør, Chief Engineer, Subsea Engineer og Asset Supervisor. Lothe er godkjent undersjøisk ingeniør og lisensiert sjefingeniør med utdannelse fra teknisk høyskole i Haugesund.

Inge Kartveit

Inge Kartveit

Prosjektleder

Inge Kartveit har 30 års erfaring fra oljeindustrien, hvor han de siste årene har jobbet som prosjektleder for boreoperasjoner på norsk sokkel. Han har bred erfaring fra teknisk vedlikehold, offshore som retningsborer og salgs-, markedsførings- og prosjektledelse i oljeindustrien. Kartveit er utdannet gjennom Luftforsvaret med militær offisersutdannelse samt teknisk fagskole inkludert fagbrev som elektromekaniker.

IMG_1674

Atle Mundheim

Senior Boreingeniør

Atle Mundheim har over 28 års erfaring innen olje- og gassindustrien, der han har arbeidet med drifts- og toppledelse innen boring og subsea-operasjoner bl.a. i Nordsjøen frem til 2000. Siden den gang har Atle utviklet og kommersialisert flere vannrensningsteknologi- og oppstartsselskaper og har bred erfaring fra internasjonale operasjoner.