Organisasjon

M Vest Energy består av 14 dedikerte kolleger med lang og variert bakgrunn innen olje- og gassindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap er M Vest Energy et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt oljeselskap. Se alle våre medarbeidere under.

platform-og-taubater

Ledelse

Jonny-dim

Jonny Hesthammer

Administrerende Direktør

Jonny Hesthammer er administrerende direktør og styremedlem i M Vest Energy AS.  Han har mer enn 30 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Hesthammer i mange år hatt et engasjement som professor i geologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen hvor han har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Han er opptatt av natur og klima, og har skrevet en rekke kronikker om oljeindustriens rolle i det grønne skiftet. Hesthammer er utdannet geolog/geofysiker fra Bergen (B.Sc. og PhD) og Vancouver (M.Sc.).

Susanne-dim

Susanne Møgster Sperrevik

COO

Susanne Møgster Sperrevik har mer enn 20 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte og bygge opp flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Sperrevik i mange år vært ansatt i operatørselskaper som Norsk Hydro, Statoil og Rocksource. Hun har også publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Sperrevik er utdannet geolog fra Bergen (Cand. Scient og Dr. Scient) og har i tillegg tatt videreutdanning hos BI/NHH i ledelse og styrearbeid.

Fil_000

Christian Tveit

Finansdirektør

Christian Tveit er finansdirektør i M Vest Energy AS og har over 15 års erfaring innen regnskap og skatt. Han var med på eiersiden da selskapet han jobbet for ble kjøpt opp av PricewaterhouseCoopers i 2012.

Christian har jobbet med regnskap og skatt i oljeindustrien siden 2015. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI med fordypning i finans, samt en MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole.

aase-skalnes-stromme

Åse Skålnes Strømme

KHMS og Produksjonsleder

Åse er leder for produksjon og KHMS (Kvalitet, helse, miljø, sikkerherhet) i M Vest Energy AS. Hun har nærmere 25 års erfaring fra oljeindustrien og tidligere bakgrunn fra Equinor (Hydro og Statoil), der hun har hatt ulike stillinger innenfor reservoar, feltutvikling og produksjon.

Åse er utdannet ingeniør i kontruksjonsteknikk fra høyskolen i Ålesund og geolog (Cand Scient) fra universitet i Bergen. Hun har i tillegg videreutdanning i teknologiledelse fra NHH/NTNU.

Ansatte

Morten

Morten Nilsen

IKT-ansvarlig

Morten Nilsen er IKT- og administrativt ansvarlig i M Vest Energy AS. Han har lang og bred erfaring fra en rekke forskjellige bransjer, både som konsulent og som ansatt.

Alexandre

Alexandre Verechtchaguine

Senior Geofysiker

Alexandre Verechtchaguine (Alexander Vereshagin) er senior geofysiker og ansvarlig for EM-prosjekter og dataanalyse. Han har mer enn 15 års erfaring som fysiker/geofysiker med over 10 års erfaring i oljebransjen. Alexandre har jobbet med de fleste aspekter innen CSEM-teknologi, helt siden teknologien først ble utprøvd og testet. Han har jobbet på prosjekter med store operasjoner, som Statoil, Shell, Repsol, Centrica, Total, blant flere.

Alexandre har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen geofysikk, matematikk og partikkelfysikk. Verechtchaguine har en M.Sv i fysikk (æresgrad) fra St. Petersburg State University i Russland, og en doktorgrad i partikkelfysikk fra Universitetet i Bergen.

Steinkjetil-dim

Stein Kjetil Helle

Seniorgeolog

Stein Kjetil Helle er seniorgeolog i M Vest Energy AS. Han har 15 års erfaring fra oljeindustrien med spesialfelt innen leting på norsk sokkel. Han har bred erfaring som geolog og har tidligere arbeidet som konsulent i oljeindustrien og innen landbasert geologi samt undervisning og forskning innen akademia. Helle er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen (M.Sc. og PhD).

LarsKristian

Lars Kristian Strønen

Staff Geophysicist

Lars Kristian har 36 års erfaring fra diverse oljeselskaper, og fra ulike posisjoner innen leting og produksjon både nasjonalt og internasjonalt. Strønen har blant annet fungert som leder for geologi- og geofysikkavdelingen til Statoils Gullfaks Produksjonsenhet, der han i flere år også var prosjektleder for implementering av seismisk reservoarmonitirering. Strønen har en Cand. Real grad i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

aasmund

Åsmund Vassel

Senior produksjonsgeolog

Åsmund Vassel er senior produksjonsgeolog i M Vest Energy AS. Han har over 15 års erfaring fra oljeindustrien. Åsmund har bred erfaring fra oljebransjen innen leting, produksjon, planlegging og oppfølging av brønner samt modellering. Han har jobbet i Rocksource, Total og de siste årene som konsulent i Equinor. Åsmund er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen (M.Sc.).

asbjorn

Asbjørn Holme

Reservoaringeniør
Asbjørn Holme er senior reservoaringeniør i M Vest Energy AS. Han har 9 års erfaring fra oljeindustrien med bakgrunn ifra ConocoPhillips og Petrolia Noco. Han har hatt tekniske og ledende stillinger innenfor et bredt fagfelt fra produksjon, drift, feltutbygging, leting, forretningsutvikling og kommersielt.
Asbjørn har en mastergrad (M.Sc) i Petroleumsteknologi fra NTNU og en mastergrad (M.Sc) i Industriell Økonomi fra Universitet i Stavanger.

20231010_111052

Jahn Brusdal

Geolog
Jahn Brusdal Eriksen er geolog i M Vest Energy AS.
Han har hatt deltidstillinger i M Vest Energy siden 2018 hvor han har jobbet med APA søknader, annen letevirksomhet, testutvikling i Glex og maskinlæringsprosjekter.
Jahn har en bachlorgrad (B.Sc) i geologi og geofare fra Høgskulen på Vestlandet i Sogndal og en mastergrad (M.Sc) i geovitenskap fra Universitet i Bergen.

jostein

Jostein Hesthammer

Juniorgeolog
Jostein L. Hesthammer er juniorgeolog i M Vest Energy As. Han er for øyeblikket på sitt 2. år på bacheloren i geovitenskap retning geologi på Universitetet i Bergen. Han bidrar med maskinlæring og kunstig intelligens for bedre forståelse for petroleumsressursene på norsk sokkel, i tillegg til utviklingen av programvaren Glex.

lmls

Lars Marius Lyngstadaas Søvik

Juniorgeolog
Lars Marius Lyngstadaas Søvik er juniorgeolog i M Vest Energy. Han har en bachelorgrad i Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og begynner på sin M.Sc i Geovitenskap ved samme universitet høsten 2023. Hans hovedprosjekter i M Vest Energy har vært å bidra til utviklingen av programvaren Glex, jobbe med digitisering av tilbakeleveringsrapporter, samt benytte offentlig tilgjengelig data til G&G studier i forbindelse med leting på norsk sokkel.