Susanne Møgster Sperrevik

Direktør for Forretningsutvikling og Leting

Susanne Møgster Sperrevik er direktør for forretningsutvikling og leting i M Vest Energy AS.  Hun har mer enn 20 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte og bygge opp flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Sperrevik i mange år vært ansatt i operatørselskaper som Norsk Hydro, Statoil og Rocksource, og hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Susanne Møgster Sperrevik er utdannet geolog fra Bergen (Cand. Scient og Dr. Scient) og har i tillegg tatt videreutdanning hos BI/NHH i ledelse og styrearbeid.

< Tilbake