Godkjenning og sluttføring av kjøp i produserende felt

Draugen

I dag, 31. mars er den tidligere annonserte transaksjonen mellom M Vest Energy og Neptune Energy Norge sluttført etter at myndighetsgodkjennelse ble gitt tidligere denne måneden. Avtalen gir M Vest Energy eierandeler i de tre produserende feltene Draugen (7.56%), Brage (4.44%) og Ivar Aasen (0.8%), i tillegg til Hasselmusutbyggingen (7.56%). Transaksjonen omfatter også mindre eierandeler i rørledningene Utsira High gassrørledning og Edvard Grieg oljerørledning. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2022.

Jonny Hesthammer, CEO, sier: «Vi har jobbet i lengre tid med å utvikle oss fra et rent leteselskap til et selskap som også har inntekter, blant annet fra produksjon av olje og gass. Det første grepet tok vi da vi skaffet oss eierandeler i Polarled i 2020, en rørledning som transporterer gass til bruk i Europa. Med sluttføringen av kjøpet av andeler i tre produserende lisenser, har vi nådd visjonen om å bli et fullverdig energiselskap med eierandeler innen både leting, utbygging og produksjon, samt infrastruktur. Porteføljen som nå er kjøpt, har en overvekt av oljeproduksjon per i dag, men utbyggingen av Hasselmus vil gi selskapet en betydelig økning i gassproduksjonen. Teamet vårt vil nå aktivt bidra til å sikre energiforsyningene i Europa i en tid hvor dette er viktigere enn noensinne.»

Susanne Sperrevik, COO og ansvarlig for leting og forretningsutvikling i selskapet sier: «Vi er veldig fornøyde med at vi fikk landet og gjennomført denne avtalen på slutten av fjoråret. Hele teamet har jobbet iherdig de siste årene for å nå dette målet, og med de olje og gassprisene vi har sett i etterkant, så ville det nok vært utfordrende, for ikke å si umulig, å oppnå de samme betingelsene i dag.»

“Avtalen gir selskapet 7-8 millioner utvinnbare reserver, og leverer per i dag en daglig produksjon på i overkant av 2.000 fat oljeekvivalenter, med hovedvekt av olje. Produksjonen er forventet å øke de neste årene, både som følge av IOR-tiltak som infill-boring, men også spesielt på grunn av Hasselmusfunnet som skal settes i produksjon om halvannet år», sier Åse Skålnes Strømme som trer inn i lederteamet med overordnet ansvar for produksjon i selskapet.

Christian Tveit, CFO, uttaler: «Denne transaksjonen er transformativ for M Vest Energy. Selskapet har utviklet seg siden 2016 fra et rent leteselskap uten inntekter, via eierskap i en rørledning som sikret inntekter til å dekke selskapets utgifter, til inntekter som ligger an til å langt overstige utgiftene våre. Det gir spennende muligheter for selskapet i årene som kommer.»

For videre informasjon, kontakt:
CEO Jonny Hesthammer
+47 992 05 989