Kjøpet av fem prosent andel i Polarled fullført

I sommer inngikk M Vest Energy en avtale med CapeOmega om å kjøpe en fem prosent andel i gassrørledningen Polarled. Nå er kjøpet godkjent av myndighetene og selskapene har gjennomført endelig signering, samtidig som kjøpet er registrert i Petroleumsregisteret. Administrerende direktør, Jonny Hesthammer, uttaler:

– Dette er en viktig milepæl for selskapet. Det gjør oss mer robust og gir oss en helt annen posisjon til å vokse videre. Inntektene er tariffbaserte og derfor forutsigbare. Det er alltid knyttet spenning til slike transaksjoner fordi det er mye som skal falle på plass, med selger, partnere i lisensen, og ikke minst myndighetene. En godkjennelse av en slik transaksjon er derfor også et kvalitetsstempel for selskapet

.

CEO Jonny Hesthammer og CFO Christian Tveit.