PL528 & PL528B Nyk High

Operatør:
Lokasjon:
Status:
Rettighetshavere:
Spirit Energy Norway AS 40 %
Equinor Energy AS 25 %
M Vest Energy AS 19 %
Wintershall Norge AS 10 %
Repsol Norge AS 6 %

PL528 lisensen er lokalisert i naboblokken til det Statoil-opererte feltutviklingprosjektet Aasta Hansteen, som forventes å komme i produksjon i 2018. Den første letebrønnen i lisensen ble boret i 4Q 2014 på Ivory prospektet, og det ble påvist gass i Kvitnos formasjonen.