PL897

Operatør:
Lokasjon:
Status:
Rettighetshavere:
Equinor Energy AS 50 %
Repsol Norge AS 30 %
M Vest Energy AS 20 %

PL897 ble tildelt I7 Januar 2017 i konsesjonsrunden TFO2016. Lisensen inneholder flere prospekter med høyt potensial. Gitt funn, kan reservene knyttes til Aasta Hansteen feltet.

Lisens 897 er lokalisert sørvest for Aasta Hansteen feltet og dekker et område på 418 kvadratkilometer.