PL972 Vette

Operatør:
Lokasjon:
Status:
Rettighetshavere:
OKEA AS 40 %
Dyas AS 30 %
M Vest Energy AS 30 %

Lisensen inneholder funnene Vette, Mackerel og Brisling samt en rekke prospekter av Midt Jura alder. Lisensen ble tildelt i Januar 2018, og passerte BOK (DG1) i januar 2020. Det jobbes nå frem mot BOV (DG2), og videre freminnlevering av PUD innen utgangen av 2022. Lisenspartnere er M vest Energy (30%), ONE Dyas (30%) og operatør OKEA (40%). Det gjøres oppmerksom på at OKEA nylig har overtatt operatørskapet fra Repsol Norge, og transaksjonen krever myndighetsgodkjennelse.