M Vest Energy godkjent som nytt oljeselskap

M Vest Energy ble i dag, 19.12. 2016, kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel. Høyt kvalifiserte ansatte og eiere med industriell kompetanse danner grunnlaget for godkjenningen.

Avtalen om kjøp av den norske delen av Atlantic Petroleum ble annonsert 8. mars i år. Det er imidlertid først som et godkjent, kvalifisert oljeselskap at M Vest Energy kan starte arbeidet med å bygge opp selskapets portefølje. M VestEnergy – kontrollert av Trond Mohn og Lars Moldestad – overtok Atlantic Petroleums lisenser og øvrig innmat.

– Det er svært gledelig at myndighetsgodkjennelse nå endelig er på plass og at arbeidet med å bygge opp selskapet sammen med våre fantastiske medarbeidere kan starte, sier administrerende direktør Jonny Hesthammer.

Produksjon

På sikt er selskapets mål å være et fullverdig oljeselskap som har inntekter fra produksjon, som kanaliseres inn mot videre leting og utvikling.

– Til våren er det budsjettert for boring av en ny brønn i Norskehavet, og vi ser fram til resultatene fra denne. Per i dag deltar M Vest Energy i fem lisenser med flere spennende leteprospekter og sannsynlig kommersielle funn, forteller Hesthammer videre.

Vil konkurrere på kunnskap

Geologiprofessoren påpeker at M Vest Energy aldri skal konkurrere på størrelse, men være best i klassen på teknologi og geologi. Oljeselskapet legger derfor betydelige ressurser i utvikling av nye digitale verktøy, som skal gi geologene og geofysikerne i selskapet bedre innsikt og tilgang på ny kunnskap fra eksisterende data fra sokkelen. Selskapets mål er å ta bedre beslutninger enn bransjegjennomsnittet ved hjelp av teknologi, smarte hoder og de nye eiernes industrielle kompetanse og erfaring.

Også eierne ser betydelig potensial i et selskap som kan manøvrere hurtig og smart i et farvann dominert av giganter.

– Strategien reflekterer dagens markedssituasjon, og tar utgangspunkt i at vi skal være tilpasningsdyktige og fleksible. På den måten kan vi raskt posisjonere oss mot muligheter som måtte dukke opp, sier påtroppende styreleder i M Vest Energy, Lars Moldestad.

Hovedkontoret til M Vest Energy vil være i Bergen.