M Vest Energy blir medlem i OFFB

M Vest Energy har startet prosessen med å bli prekvalifisert som operatør på norsk sokkel. Dette gjøres som et naturlig ledd i strategien til selskapet. I den forbindelse har selskapet besluttet å bli medlem i organisasjonen Operatørenes forening for beredskap (OFFB). OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. De leverer profesjonell 2.linje beredskap til sine medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

M Vest Energy er glad for å bli medlem i OFFB. Foreningen har profesjonelle ansatte og systemer for å ta hånd om beredskap i forbindelse med aktiviteter hvor selskapet skal ha en operatørrolle. I tillegg bidrar foreningen med hjelp i forbindelse med etablering av selskapets beredskapssystem.