M Vest Energy øker i PL 528

M Vest Energy har gjennomført en swap med Point Recourses om bytte av eierandeler i to letelisenser, som er gjort gjeldende fra 20.01.2017.

M Vest Energys eierandel på 15% i PL659 (Barentshavet) er byttet mot ti – 10 – prosent i PL528 (Norskehavet), hvor selskapets andel nå er 19%.

– Denne handelen passer M Vest Energy svært godt, med tanke på at vårt team har opparbeidet svært god kompetanse i Norskehavet. Vi er således glade for å styrke vårt nærvær til Åsta Hansteen-feltet og den infrastrukturen som er under oppbygging i området, sier Susanne Sperrevik, direktør for forretningsutvikling og leting i M Vest Energy.