M Vest tildelt lisens i TFO 2016

En måned etter M Vest mottok sin godkjenning som lisenshaver på norsk sokkel, har selskapet fått tildelt sin første lisens.

– Svært gledelig, og et bevis for at vi av myndighetene blir ansett som fullt ut faglig og finansielt skikket til å delta i nye lisenser, sier COO i M Vest Energy, Aris Stefatos.

– Dette var også den eneste lisensen vi søkte på, så uttellingen i så måte må karakteriseres som full klaff, uttaler Stefatos, som understreker at lisensen ligger i et område (Norskehavet) der M Vest Energy er særdeles godt kjent gjennom flere prosjekter.

Sammen med Statoil (50 prosent) og spanske Repsol (30 prosent), fikk M Vest Energy (20 prosent) tilslag på søknaden om utvinningstillatelse for PL 897, som ligger i Norskehavet vest for Nordland.