Mohn-selskap fikk sine første oljeinntekter

Etter oppkjøpet av andeler i feltene Draugen, Brage og Ivar Aasen, får selskapet nå inntekter fra produksjon, i tillegg til tariffinntekter fra eierandelen i gassrørledningen Polarled. Regnskapet for andre kvartal viser solide inntekter på hele 221 MNOK, noe som skyldes god produksjon i kombinasjon med høye olje- og gasspriser. Selskapet er også kommet i skatteposisjon og bidrar til statskassen med betalbar skatt i andre kvartal på 60 MNOK.

Link til artikkel i Finansavisen: Mohn-selskap fikk sine første oljeinntekter

Kvartalsrapport 2. kvartal 2022: Interim Financial Report 2022 Q2 M Vest Energy