Oljeprofessor: – Tror det er mulighet for å finne hundre millioner fat olje