Produksjonstart Hasselmus 

Produksjonstart Hasselmus 

Produksjonen fra gassfunnet Hasselmus startet 1. oktober 2023. Hasselmus er en tilknytning til produksjonsplattformen Draugen og tilfører 4.400 fat oljeekvivalenter per dag på platået, hvorav ca. 330 fat per dag utgjør M Vest Energy sin andel.

Hasselmus-prosjektet forventes å utvinne ca. 1,65 GSm3 naturgass og vil i tillegg muliggjøre restart av gasseksport, inkludert NGL fra Draugen. Prosjektet er også viktig for den langsiktige utviklingen av Draugen.

For M Vest Energy er dette det første feltutviklingsprosjektet vi deltar i som rettighetshaver. Vi setter stor pris det gode samarbeidet i partnerskapet, og retter en takk til operatør OKEA for en glimrende prosjektgjennomføring, som sammen med leverandører muliggjorde levering av prosjektet 3 måneder før plan og til lavere kostnad, sier CEO i M Vest Energy, Jonny Hesthammer.

Hasselmusfunnet og Draugen-lisensen 

Gassfunnet Hasselmus ligger vest på Trøndelagsplattformen i Norskehavet, 7 km nordvest for Draugen-plattformen, i utvinningstillatelse 093. En enkelt brønn (6407/9-9 T2) ble boret på Hasselmus-strukturen av A/S Norske Shell i 1999, den påtraff en 16 meter gasskolonne og en 6,8 meter oljekolonne i høykvalitetssand på 1.700 meters dyp.

OKEA ASA (44,56 % WI) er operatør for Draugen-lisensen og Hasselmus-prosjektet. Partnere er Petoro AS (47,88 % WI) og M Vest Energy AS (7,56 % WI).