Spennende lisens til M Vest Energy

M Vest Energy er strålende fornøyd med å få tildelt ti prosent andel i letelisensen PL 959 i Norskehavet. – En veldig spennende adresse vest for Kristiansund som har potensial til å inneholde store ressurser, sier administrerende direktør Jonny Hesthammer.

17. juni tildelte Olje og Energidepartementet ut 12 utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde. Utdelingen sammenfalt med et lenge planlagt bedriftsbesøk fra olje- og energiministeren hos M Vest Energy. Ledelsen i M Vest Energy er strålende fornøyd med å havne blant de 11 oljeselskapene som fikk innvilget søknad.

– Det var selvsagt ekstra god stemning under møtet da Terje Søviknes meddelte tildelingen. Vi synes det er helt strålende at vi får denne muligheten. Dette er en spennende lisens, som igjen viser at småselskaper kan samarbeide med de store. Tildelingen inneholder store strukturer som vi mener har bra potensiale, forteller leder i M Vest Energy, Jonny Hesthammer.

Lisensfellesskap

For å kunne gjennomføre leteprogrammet har bergensselskapet slått seg sammen med Equinor (50 prosent), Spirit (20) og Petoro (20).

– Vi har en veldig god relasjon til Equinor og Spirit, og vi ser frem til å samarbeide med dem i lisensen, sier Susanne Sperrevik, direktør for forretningsutvikling og leting i M Vest Energy.

Kollega Aris Stefatos legger til:

– Suksessen med denne tildelingen motiverer hele teamet til å holde trykket oppe mot neste tildelingen i forbindelse med APA 2018.

Terje Søviknes understreker at myndighetene har sterkt fokus på å stimulere mindre selskaper til å satse på norsk sokkel.

– Vi har sett en endring i aktørbildet over ganske lang tid. Det å få opp nye små og mellomstore selskaper som har kompetanse og kapital, men også vilje til å satse på norsk sokkel er vi veldig opptatt av, sier Søviknes.

Ønsker de små aktørene velkommen

Han mener mange av de mindre selskapene kan ha fordeler ved at de ser på områder fra en annen vinkel.

– Et mindre miljø kan klare å få et annet fokus, ha en annen kompetanse og se ting med nye friske øyne. Slik kan de gjøre funn der andre ikke så potensial tidligere, sier Søviknes.

Samtidig understreker statsråden at regjeringens viktigste virkemiddel for å sikre nye ressurser er å føre en langsiktig, stabil og forutsigbar petroleumspolitikk.

Susanne Sperrevik i M Vest Energy er mer enn enig med ministeren. Hun mener industrien er helt avhengig av mindre og annerledes fagmiljøer til de store for å bli mer effektiv både innen leting og produksjon.

– Vi er fornøyd med at de ser verdien også av småselskapene, som evner å se ting på en annen måte og bringe verdifull kompetanse til bordet, sier Sperrevik.