– Starten på en ny æra for M Vest Energy

Bilde: Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: OED/Scanpix

Det ble fullt hus for M Vest Energy  i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018) da Olje- og Energidepartementet tildelte bergensselskapet andeler i fire nye utvinningslisenser.

M Vest Energy ble tildelt 10 prosent i PL 1019 i Vøringbassenget i Norskehavet, 10 prosent i PL 959B vest for Kristiansund samt 30 prosent i nabolisensene PL 971 og PL 972 (Vette) sør i Nordsjøen. Særlig utgjør sistnevnte lisens et tidsskille for M Vest Energy.

Påviste reserver

– Vette ble levert tilbake til myndighetene i 2015 da oljeprisen hadde falt dramatisk og ligget langt nede over tid. Siden den gang er det besluttet utbygging i nærområdet (Yme) og på den bakgrunn er det andre forutsetninger denne gang med tanke på infrastruktur og utbyggingskostnader. Det er gjennom tidligere leteboringer påvist 50 til 60 millioner fat olje så langt, med potensial for betydelig økte ressurser, forteller administrerende direktør Jonny Hesthammer, som gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å utvikle lisensen sammen med operatør Repsol (40%) og Dyas (30%).

Hesthammer var selv tilstede i Sandefjord sammen med kollega Susanne Sperrevik da Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg offentliggjorde TFO 2018-tildelingene under Oljeindustripolitisk Seminar.

– Med denne tildelingen starter arbeidet for alvor for å bli et fullt integrert lete- og produksjonsselskap, som er vår strategi. Dette er starten på en ny æra! Vi er takknemlig for tilliten vi er blitt vist, og sammen med vårt fremragende fagmiljø og partnerne i lisensfellesskapet er vi helt overbevist om at vi skal gjøre Vette-funnet til en positiv investering for M Vest Energy sammen med det norske fellesskapet, påpeker direktør for forretningsutvikling og leting, Susanne Sperrevik.

 

God match

De øvrige lisensene selskapet fikk tilbud om kompletterer den eksisterende leteporteføljen, der selskapet har solid kompetanse. PL 1019 har nærhet til Aasta Hansteen og M Vest Energy har allerede gjennomført leteboring i området (PL 528 hvor det er påvist gass i et sannsynlig kommersielt funn). PL 959B ligger i tilknytning til den lovende PL 959 Grågåsen, der det er vedtatt et omfattende arbeidsprogram i en stor struktur.

 

– Det er alle spennende lisenser vi har jobbet inngående med over lang tid.  Nå eier M Vest Energy attraktive funn som er nært knyttet til eksisterende infrastruktur, samtidig som vi har potensielt store ressurser i uutforskede områder. Nå starter arbeidet med å utvikle lisensene til attraktive lete- og produksjonsenheter, understreker Sperrevik og Hesthammer.