TFO 2020: To lisenser til M Vest Energy

19. januar ga Olje og Energidepartementet 30 selskaper tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.

– For alle i M Vest Energy oppleves det som en tillitserklæring at begge våre søknader ble innvilget av OED i denne tildelingsrunden. Det bekrefter det faglig høye nivået i kollegiet i M Vest, og vi er glade for at myndighetene har gitt tilslutning til våre analyser i søknadsprosessen, sier Susanne Møgster Sperrevik, direktør for forretningsutvikling og leting. 

– Vi er spesielt fornøyd med årets tildeling, både mht arealer, eierandeler og partnerskap. Denne gang har vi hatt særskilt fokus på leting i Norskehavet der vi ser flere interessante muligheter som både kan komme raskt i produksjon, og også tilføre reserver til gassrørledningen Polarled hvor M Vest Energy nylig kjøpte en 5% eierandel, understreker Sperrevik.

Kort om lisensene:

PL 1116

Lisensen er lokalisert på Haltenterrassen like sør for Mikkelfeltet og omfatter deler av blokkene 6407/5 og 6. Lisensen inneholder en rekke prospekter i tillegg til det allerede påviste Cortina funnet (6507/5-2 S). Cortinabrønnen ble boret i 2011 og påviste gass/kondensat i sandsteiner av midt-Jura så vel som av øvre Jura alder. I arbeidet fremover vil lisenspartnerne fokusere på å undersøke tilgrensende prospektivitet, samt å undersøke om det kan være økonomi i å bygge ut allerede påviste volumer.

Partnerskapet består av OKEA (60%, operatør) og M Vest Energy (40%).

 

 

PL 1130

Lisensen er lokalisert på Nykhøyden i Vøringbassenget, like nord for Aasta Hansteenfeltet og omfatter deler av blokkene 6707/8,9,11 og 12. Prospektiviteten er hovedsakelig identifisert i Krittsandsteiner, tilsvarende de man produserer fra i Aasta Hansteenfeltet. I tillegg er det identifisert muligheter både i yngre og eldre reservoarsoner. Lisensen ligger i en typisk gassprovins og gitt et fremtidig funn er Polarled en naturlig kandidat for gasstransport. Vøringbassenget har lenge vært et fokusområde for M Vest Energy, som blant annet eier 25% i nabolisensen PL 528/528 B, hvor Ivoryfunnet vurderes for utbygging.

Partnerskapet består av INPEX Norge (60%, operatør), Wintershall Dea (20%) og M Vest Energy (20%).