TFO 2021: To lisenser til M Vest Energy

18. januar ga Olje- og energidepartementet (OED) 28 selskaper tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

– For alle i M Vest Energy oppleves det som en tillitserklæring at begge våre søknader ble innvilget av OED i denne tildelingsrunden. Det bekrefter det faglig høye nivået i kollegiet i M Vest, og vi er glade for at myndighetene har gitt tilslutning til våre analyser i søknadsprosessen, sier Susanne Møgster Sperrevik, direktør for forretningsutvikling og leting.
– Vi er spesielt fornøyde med årets tildeling med hensyn til arealer, eierandeler og partnerskap. Denne gang har vi hatt særskilt fokus på leting som kan gi tilleggsressurser til Draugenfeltet, som vi nylig har kjøpt oss inn i, understreker Sperrevik.

Kort om lisensene:

PL 1156
Lisensen er lokalisert på Frøyahøyden i Norskehavet, like sør for Draugenfeltet, og omfatter del av blokk 6407/11. Prospektiviteten er av Jura alder, tilsvarende de man produserer fra i Draugenfeltet. I arbeidet fremover vil partnerskapet gjennomføre geologisk og geofysisk arbeid for å kartlegge prospektiviteten, anskaffe moderne 3D seismikk, samt undersøke om det er hensiktsmessig å kartlegge lisensen med elektromagnetiske data.
Partnerskapet består av OKEA (40%, operatør), Equinor (40%) og M Vest Energy (20%).

PL 1161
Lisensen er lokalisert på Haltenterrassen like sørøst for Mikkelfeltet og nord for Draugenfeltet. Lisensenomfatter del av blokkene 6407/ 6, og inneholder prospektivitet av Jura alder. I arbeidet fremover vil det settes søkelys på å kartlegge lisensen med geologisk og geofysisk arbeid. Partnerskapet i PL 1161 er identisk med partnerskapet i nabolisensen PL 1116, og arbeidet vil sees I sammenheng med denne. Partnerskapet består av OKEA (60%, operatør) og M Vest Energy (40%).