M Vest Energy

Bærekraftig lønnsomhet gjennom kunnskap og teknologi

Om M Vest Energy

M Vest Energy AS ble etablert i 2015. I mars 2016 kjøpte ledelsen i selskapet sammen med investorene Trond Mohn og Lars Moldestad innholdet i Atlantic Petroleum Norge AS.

I desember 2016 ble M Vest Energy kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel. På sikt er selskapets mål å være et fullverdig oljeselskap som har inntekter fra produksjon, som kanaliseres inn mot videre leting og utvikling.

Gjennom innovasjon og spisskompetanse skal M Vest Energy bygge et oljeselskap som kan manøvrere hurtig og smart i et farvann dominert av giganter.