PL1116

Lisensen er lokalisert på Haltenterrassen like sør for Mikkel feltet og omfatter deler av blokkene 6407/5 og 6. Lisensen inneholder en rekke prospekter i tillegg til det allerede påviste Cortina funnet (6507/5-2 S). Cortinabrønnen ble boret i 2011 og påviste gass/kondensat i sandsteiner av midt Jura så vel som av øvre Jura alder. I arbeidet ...

Les mer

PL1130

Lisensen er lokalisert på Nykhøyden i Vøringbassenget, like nord for Aasta Hansteen feltet og omfatter deler av blokkene 6707/8,9,11 og 12. Prospektiviteten er hovedsakelig identifisert i Krittsandsteiner, tilsvarende de man produserer fra i Aasta Hansteen feltet. I tillegg er det identifisert muligheter både i yngre og eldre reservoarsoner. Lisensen ligger i en typisk gassprovins og ...

Les mer

PL972 Vette

Lisensen inneholder funnene Vette, Mackerel og Brisling samt en rekke prospekter av Midt Jura alder. Lisensen ble tildelt i Januar 2018, og passerte BOK (DG1) i januar 2020. Det jobbes nå frem mot BOV (DG2), og videre freminnlevering av PUD innen utgangen av 2022. Lisenspartnere er M vest Energy (30%), ONE Dyas (30%) og operatør ...

Les mer

PL959 & 959B

PL 959 ble tildelt i 24. konsesjonsrunde den 18. juni 2018. Området har tidligere vært svært lite utforsket, og lisensen inneholder svært store strukturer med høyt potensial på flere geologiske nivå. Lisensen dekker fem blokker, og området er hele 2177 km2. I tilknytning til lisensener det også identifsert svært interessant prospektivitet som det jobbes med ...

Les mer

PL897

PL897 ble tildelt I7 Januar 2017 i konsesjonsrunden TFO2016. Lisensen inneholder flere prospekter med høyt potensial. Gitt funn, kan reservene knyttes til Aasta Hansteen feltet. Lisens 897 er lokalisert sørvest for Aasta Hansteen feltet og dekker et område på 418 kvadratkilometer.

Les mer

Neste side »