M Vest Energy kjøper fem prosent av gassrør-ledningen Polarled

  M Vest Energy, et energiselskap på norsk sokkel som er kontrollert av Trond Mohn og Lars Moldestad, har inngått en avtale om kjøp av 5% av gassrørledningen Polarled fra CapeOmega. Administrerende direktør i selskapet, Jonny Hesthammer, er soleklar på at dette er fornuftig både for selskapet og det grønne skiftet: – For selskapet er […]

Les mer

– Starten på en ny æra for M Vest Energy

Det ble fullt hus for M Vest Energy  i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018) da Olje- og Energidepartementet tildelte bergensselskapet andeler i fire nye utvinningslisenser…

Les mer

M Vest Energy blir medlem i OFFB

M Vest Energy har startet prosessen med å bli prekvalifisert som operatør på norsk sokkel. Dette gjøres som et naturlig ledd i strategien til selskapet. I den forbindelse har selskapet…

Les mer

Spennende lisens til M Vest Energy

M Vest Energy er strålende fornøyd med å få tildelt ti prosent andel i letelisensen PL 959 i Norskehavet. – En veldig spennende adresse vest for Kristiansund som har potensial til å inneholde…

Les mer

Fullført transaksjon

Transaksjonen mellom selger P/F Atlantic Petroleum og M Vest Energy AS om innmaten i Atlantic Petroleum Norge ble fullført i dag 20.1.2017. M Vest Energy overtar lisenser, ansatte, IT-systemer, seismikk og en…

Les mer

M Vest Energy øker i PL 528

M Vest Energy har gjennomført en swap med Point Recourses om bytte av eierandeler i to letelisenser, som er gjort gjeldende fra 20.01.2017. M Vest Energys eierandel på 15% i PL659 (Barentshavet)…

Les mer

M Vest tildelt lisens i TFO 2016

En måned etter M Vest mottok sin godkjenning som lisenshaver på norsk sokkel, har selskapet fått tildelt sin første lisens. – Svært gledelig, og et bevis for at vi av myndighetene blir ansett som fullt ut faglig…

Les mer

M Vest Energy godkjent som nytt oljeselskap

M Vest Energy ble i dag, 19.12. 2016, kvalifisert av Olje- og Energidepartementet som rettighetshaver på norsk sokkel. Høyt kvalifiserte ansatte og eiere med industriell kompetanse danner grunnlaget for godkjenningen…

Les mer